Biz Kimiz?

Expo 2021 Hatay’ın ve kentimizin ulusal ve uluslararası mecrada doğru bir şekilde tanınmasını sağlarız. Amacımız Expo 2021 Hatay’ın yüzü olmaktır. Biz tüm mecralarda Expo2021 Hatay’ı sevdirecek kişileriz.

VİZYONUMUZ

Expo 2021 organizasyonu yardımıyla daha çok tanınan, ekonomik olarak gelişen ve iş imkanları artan, her türlü olanağın adil dağıtıldığı, huzurlu, hoşgörülü ve kalkınmış bir Hatay’a kavuşmak

MİSYONUMUZ

Kucaklayıcı bir yönetim anlayışıyla Expo 2021 Hatay Gönüllüsü ilkelerini, gönüllü çalışmalarla Expo öncesi, sırası ve sonrasında projelere katılmak suretiyle Hatay’ın ve Expo’nun başarısına katkı sağlamak

HEDEFLERIMIZ;

  • Expo 2021 Hatay bilincini, sorumluluğunu ve aidiyet duygusunu oluşturmak.
  • Expo 2021 Hatay’ın tema ve alt temalarının benimsenerek öğrenilmesi ve yakın çevreye doğru bir şekilde aktarılması,
  • Expo 2021 Hatay Gönüllülerininvizyonu, misyonu ve ilkeleri doğrultusunda birleştirici bir kültür oluşturmak ve Hatay genelinde bu kültürü yaygınlaştırmak.
  • Tema ve alt temalar kapsamındaki projelerin Hatay’da bilinmesini ve desteklenmesini sağlamak ve sosyal media platformlarında Expo 2021 Hatay’ın tanınırlığına katkıda bulunmak
  • Expo 2021 Hatay organizasyonuna katılan ülke ve kent temsilcileriyle koordineli çalışmak, organizasyon kapsamındaki çeşitli proje ve etkinliklere katılmak, katılımı teşvik etmek.
  • Sosyal projelere katılımı teşvik etmek…