Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Kapsamında

Açık Rıza Beyanı

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve mevzuatı doğrultusunda Hatay Büyükşehir Belediyesi EXPO 2021 HATAY GÖNÜLLÜLERİ tarafından hazırlanan “Aydınlatma Metni” çerçevesinde, kişisel verilerimin, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında gerekli bilgilendirme ve aydınlatma tarafıma yapılmıştır.

Aydınlatma metninde belirtilen ilkeler ve amaçlarla sınırlı kalmak kaydıyla,

  1. Ad, Soy ad, TC Kimlik Numarası, telefon, e-posta adresi, telefon numarası, açık olmayan adres bilgisi şeklindeki kişisel verilerimin EXPO 2021 HATAY GÖNÜLLÜLERİ tarafından toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına,
  2. Fotoğraf, görüntü, ses kaydı gibi görsel ve işitsel verilerimin, Hatay Büyükşehir Belediyesi, EXPO 2021 HATAY GÖNÜLLÜLERİ ve HBB’ nin diğer İştirak Şirketlerinin hizmet ve gönüllülük faaliyetlerinin tanıtımı amacıyla HBB ve HBB’nin diğer İştirak Şirketleri ile EXPO 2021 HATAY GÖNÜLLÜLERİ internet sitesinde, sosyal ve dijital medya hesaplarında yer verilmesine, bülten, dergi basın yayın organlarında yayınlanmak üzere işlenmesine,
  3. HBB, EXPO 2021 HATAY GÖNÜLLÜLERİ ve HBB’ nin diğer İştirak Şirketleri tarafından gerçekleştirilecek sosyal ve kültürel faaliyetler, gönüllülük çalışmaları ve etkinliklerde gönüllü/destekçi/katılımcı katılımının tespiti, iletişim ve kimlik bilgilerimin işlenmesine,
  4. HBB, EXPO 2021 HATAY GÖNÜLLÜLERİ ve HBB’ nin diğer İştirak Şirketleri tarafından düzenlenen/katılım sağlanan etkinlik ve diğer sosyal organizasyonlarda elde edilen görsel ve işitsel verilerimin HBB, EXPO 2021 HATAY GÖNÜLLÜLERİ ve HBB ’nin diğer İştirak Şirketlerinin ve etkinliğin tanıtımı, duyurulması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla işlenmesine,
  5. İletişim kolaylığı ve ortak veri tabanı kurulması amacıyla kişisel verilerimin HBB, EXPO 2021 HATAY GÖNÜLLÜLERİ ve gerekli olması halinde HBB’nin diğer İştirak Şirketlerine aktarılmasına,
  6. Bütün bu süreçler için Kişisel Verilerimin, GBS olarak adlandırılan Gönüllü Bilgi Sistemi vb. işletim sistemleri ve bilgisayar programı veri tabanlarında saklanmasına ve işlenmesine, program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve onarımının yapılabilmesi, depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (Hosting, bulut bilişim, e-posta ve diğer) almak amacıyla yurtiçi kurulu yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine aktarılmasına açık rıza göstermekteyim.
  7. Gönüllüler katılmış oldukları iş bu etkinlik kapsamında Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin kişisel veri niteliğindeki ve diğer hiçbir bilgi, belge ve veriyi Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin bilgi ve rızası dışında herhangi bir şahıs, kurum veya kurumlarca paylaşmayacaktır.
  8. Gönüllülerin bu yükümlülüklerine uymadıkları taktirde KVKK M. 17/1’de düzenlenen “Kişisel verilere ilişkin suçlar bakımından 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 135 ila 140ıncı madde hükümleri uygulanır.” hükümleri bakımından sorumluluklarının bulunduğu hususu belirtilmiş olmakla birlikte,  ayrıca Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin ve üçüncü kişilerin uğrayacağı maddi ve manevi zararları tazminle yükümlü olacaktır.”